Arhivă 2011

Arhivă 2011 2017-10-12T08:41:35+00:00

Raport trimestrul III conform regulamentului CNVM nr.1-2006

Raport curent decizie C.A. din 30.09.2011

Bilant contabil la 30.06.2011

Raport curent CNVM solicitare convocare AGA

Adresa S.C.Argus S.A. Constanta nr. 5663/ 20.09.2011

Raport semestrul I 2011 – CNVM

Hotarari AGAE – AGAO din 08.08.2011

Rapoarte curente AGAE – AGAO din 08.08.2011

Materiale supuse dezbaterii in AGAE din 08.08.2011

Materiale supuse dezbaterii in AGAO din 08.08.2011

Procuri speciale AGAO-AGAE din 08.08.2011

Convocator AGAO. din 08.08.2011

Convocator AGAE din 08.08.2011

Raport curent convocator AGAO din 08.08.2011

Raport curent convocator AGAE din 08.08.2011

Raport curent decizie Consiliu de Administratie nr.3 din 30.06.2011

Raport trimestrul I conform regulamentului CNVM nr.1-2006

Sit fin la 31.12.2010

Raportul auditorului independent

Raport CA privind bil la 31.12.2010

Bugetul activitatii generale pe anul 2011

Hotarare AGAO – Raport curent – Rezultatul votarii AGAO (la 30.03.2011)

Hotarare.AGAO 09.03.2011

Raport.curent.hotatare.AGAO 09.03.2011

Materiale provizorii supuse dezbaterii la sedinta AGAO din 30-31.03.2011

Raport curent convocator AGAO 30-31.03.2011

Procura.speciala.AGAO.30-31.03.2011

Convocator AGAO 30-31.03.2011

Procura.speciala.AGAO.09-10.03.2011

Raport.curent.convocator AGAO 09.03.2011

Convocator.AGAO.09.03.2011