Adunări generale

Adunări generale 2024-04-23T09:27:18+00:00

AGOA 17/18.04.2024

Rezultat_vot AGOA 17.04. 2024

Raport Curent Hotararea AGOA nr.2 din 17.04.2024

Buletin de Vot prin Corespondenta AGOA 17.04.2024

Imputernicire speciala AGOA 17.04.2024

Buletin de Vot Secret prin Corespondenta AGOA 17.04.2024_Numire Auditor

Imputernicire Speciala – AGOA 17.04.2024 – TIP A_Numire Auditor

Buletin de Vot prin Corespondenta – AGOA 17-18.04.2024

Declaratie privind Guvernanta Corporativa 2023

Imputernicire speciala AGOA 17-18.04.2024.doc

Material aferent Pct.3 de pe ordinea de zi a AGOA

Material aferent Pct.4 de pe ordinea de zi a AGOA

Material aferent Pct.5 de pe ordinea de zi a AGOA

Material aferent Pct.6 de pe ordinea de zi a AGOA

Material aferent Pct.7 de pe ordinea de zi a AGOA

Numar De Actiuni Pt.AGOA 17-18.04.2024

Proiect Hotararea AGOA_17-18.04.2024

Comcereal SA – Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2024

Comcereal – Raportul auditorului financiar la situatiile financiare individuale 2023

Comcereal – Raportul administratorilor 2023

Comcereal – Situatii Financiare 2023 – Note explicative

Comcereal – Situatii financiare la 31.12.2023

Raport curent Convocator AGOA 17-18 04 2024

AGEA 11/12.01.2024

Rezultat vot agea

COMCEREAL TL_Raport Curent Hotararea AGEA nr.1 din 11.01.2024

Buletin de Vot prin Corespondenta – AGEA 11-12.01.2024

Imputernicire Speciala – AGEA 11.01.2024

Numar De Actiuni Pt. AGEA 11-12.01.2024

Proiect Hotararea AGEA_11-12.01.2024

Raport curent AGEA din 11-12.01.2024

AGEA 19/20.10.2023

Raport curent AGEA

Buletin de Vot prin Corespondenta – AGEA 19.10.2023

Imputernicire Speciala – AGEA 19.10.2023

NumarDeActiuniPt. AGEA 19-20.10.2023

Proiect Hotararea AGEA_19-20.10.2023

Raport Curent_Convocare AGEA 19-20.10.2023

AGOA_27/28.09.2023

Rezultat vot_AGOA 27.09.2023

Raport Curent_Hotararea AGOA nr.3din27.09.2023

Lista candidati la postul de administratori

Imputernicire Speciala – AGOA 27.09.2023 – Actualizare Administratori

Buletin de Vot Seceret prin Corespondenta AGOA 27.09.2023-Actualizare administratori

Buletin de Vot prin Corespondenta – AGOA 27.09.2023

Buletin de Vot Secret prin Corespondenta AGOA 27.09.2023

Imputernicire Speciala – AGOA 27.09.2023 – TIP B

Imputernicire Speciala – AGOA 27.09.2023- TIP A

NumarDeActiuniPt. AGOA 27-28.09.2023

Proiect Hotararea AGOA_27-28.09.2023

Raport Curent_Convocator AGOA 27.09.2023

AGOA_26/27.04.2023

Raport anual

Raport BVB din 26.04.2023

Numar de actiuni pt. AGOA din 26_27.04.2023

1. Buletin de Vot prin Corespondenta -AGOA – 26_27.04.2023

2. Buletin de Vot Secret – AGOA – 26_27.04.2023

3. Imputernicire Speciala – AGOA – 26_27.04.2023 – TIP A

4. Imputernicire Speciala – AGOA – 26_26.04.2023 – TIP B

5. Proiect Hotararea – AGOA – 26_26.04.2023

Raport curent convocare AGOA 26-27.04.2023

1.Situatii financiare la 31.12.2022

2.Raportul administratorului

3.Raport auditor

4.Declaratie privind Guvernanta Corporativa

5.Nota acoperire pierdere contabila

6.Nota privind descarcarea de gestiune ptr an 2022

7.Nota privind indemnizatie administratori

8.Nota privind asigurarea de raspundere profesionala

9.Nota privind auditorul financiar

AGOA_20/21.04.2022

Rezultat vot AGOA 20.04.2022

Hotararea 1 din 20.04.2022

Erata

Buletin de Vot Secret prin Corespondenta AGOA 20.04.2022

Proiect Hotararea AGOA_20-21.04.2022

NumarDeActiuniPt.AGOAdin 20_21.04.2022

Imputernicire Speciala AGOA 20.04.2022

Buletin de Vot prin Corespondenta AGOA 20.04.2022

01. Raport C.A.

02. Situatii financiare

03. Raport auditor

04. Raport curent convocare AGOA si Convocator AGOA

05. Declaratie guvernanta corporativa

06. BVC si nota fundamentare BVC

07. Nota propunere acoperire pierdere 2021

08. Nota propunere indemnizatie administratori

09. Nota limita asigurare administratori

10. Nota propunere numire auditor financiar extern pentru auditare situatii financiare 2022

AGEA_AGOA_ 23/24.09.2021

Raport Curent Hotarare AGEA_AGOA 23.09.2021

RezultatuL votului AGEA 23.09.2021

Rezultatul votului AGOA 23.09.2021

Buletin Vot Corespondenta_AGOA septembrie 2021 Actualizare Administratori

Imputernicire Speciala AGOA septembrie 2021 Actualizare Administratori

Lista candidati la postul de administrator

Proiect Hotarare AGOA septembrie 2021

Proiect Hotarare AGEA septembrie 2021

Numar actiuni AGEA_AGOA 23_24.09.2021

Materiale AGEA_AGOA 23_24.09.2021

Formulare AGEA_AGOA 23_24.09.2021

AGEA – AGOA 16 – 17.04.2021

Hotarare AGEA 1_16.04.2021

Hotarare AGOA 1_16.04.2021

REZULTATUL VOTARII AGEA 16.04.2021

REZULTATUL VOTARII AGOA 16.04.2021

Materiale AGEA_AGOA16.04.2021 auditate

Formulare noua ordine de zi AGOA AGEA 16_17.04.2021

Lista candidatilor la functia de administratrator

Proiect AGEA completata 16_17.04.2021

Proiect AGOA completata 16_17.04.2021

Raport curent completare convocator AGEA_AGOA 16_17.04.2021

Raport curent solicitare completare convocator

Materiale AGEA_AGOA 16.04.2021

Numar actiuni AGEA AGOA 16.04.2021

Formulare AGEA_AGOA 16_17.04.2021