Archive 2012

Archive 2012 2017-10-16T12:50:34+00:00

Procedura privind completarea formularului de procura speciala AGAE 21.01.2013

Procedura de vot prin corespondenta AGAE 21.01.2013

Buletin de vot prin corespondenta AGEA 21.01.2013 (completat)

Procura speciala de reprezentare AGEA 21.01.2013 (completata)

Proiect hotarare AGEA 21.01.2013 (completat)

Completare ordine de zi convocator AGAE din 21-22.01.2013

Proiect Hotarare AGAE din data de 21.01.2013

Raport curent decizia C.A. convocare AGEA pentru data de 21.01.2013

Convocator AGEA 21.01.2013

Raport curent convocator AGEA 21.01.2013

Procura speciala AGEA 21.01.2013

Buletin vot corespondenta AGEA 21.01.2013

Materiale sedinta AGAE 21.01.2013

Raport trimestrul III 2012

Raport curent hotarare AGAO din 11.09.2012

Raport curent hotarare AGAE din 11.09.2012

Raport curent Decizie C.A. din 11.09.2012

Lista candidati pentru alegerea Consiliului de Administratie – AGAO din 11-12.09.2012

Procura speciala de reprezentare completata cu numele administratorilor propusi – AGAO din 11-12.09.2012

Buletin vot corespondenta completat cu numele administratorilor propusi – AGAO din 11-12.09.2012

Procura speciala reprezentare A.G.A.O. din 11-12.09.2012

Procura speciala reprezentare A.G.A.E. din 11-12.09.2012

Buletin vot corespondenta A.G.A.O. din 11-12.09.2012

Buletin vot corespondenta A.G.A.E. din 11-12.09.2012

Proiect hotarare A.G.A.O. din 11-12.09.2012

Proiect hotarare A.G.A.E. din 11-12.09.2012

Rezultatul votarii in A.G.A.E. din 26.07.2012

Decizia nr.5 din 07.08.2012 a Consiliului de Administratie

Raport curent privind Decizia nr. 5 din 07.08.2012

Convocator A.G.A.O. pentru data de 11-12.09.2012

Convocator A.G.A.E. pentru data de 11-12.09.2012

Raport curent privind Convocator A.G.A.O. / A.G.A.E. din 11-12.09.2012

Materiale supuse dezbaterii in A.G.A.O.. din 11-12.09.2012

Materiale supuse dezbaterii in A.G.A.E.. din 11-12.09.2012

Raport semestrul I conform regulamentului C.N.V.M.

Raportari financiare la 30.06.2012

Hotarare A.G.A.E. nr. 1 – 26.07.2012

Raport curent privind Hotararea A.G.A.E. nr. 1 din 26.07.2012

Bilant 31.12.2011 – Cereal Prest S.R.L

Buletin vot corespondenta A.G.A.E, din 26-27.07.2012

Procura.speciala A.G.A.E. din .26.07.2012

Proiect.hotarare A.G.A.E.pentru.26-27.07.2012

Materiale supuse dezbaterii A.G.E.A. pentru data 26-27.07.2012

Convocator A.G.A.E. pentru data de 26-27.07.2012

Raport curent convocator A.G.A.E. pentru data de 26-27.07.2012

Decizie Consiliu de Administratie nr.2 din 19.06.2012

Raport curent Decizie C.A. pentru 26-27.07.2012

Raport trimestrul I conform regulamentului C.N.V.M. 1 din 2006

Raport anual 2011 conform regulamentului C.N.V.M nr.1 din 2006

Hotarare A.G.A.O. nr. 1/12.04.2012

Raport curent privind hotararea A.G.A.O. nr. 1-12.04.2012

Buletin vot corespondenta A.G.A.O. din 12-13.04.2012

Procura speciala de reprezentare A.G.A.O. din 12-13.04.2012

Materiale provizorii supuse deabaterii A.G.A.O. din 12-13.04.2012

Proiect Hotarare A.G.A.O. din data de 12 – 13.04.2012

Convocator A.G.A.O. 12.04.2012

Raport curent convocator A.G.A.O. 12.04.2012