Archive 2015

Archive 2015 2017-10-16T12:59:14+00:00

Raport curent prelungire mandat director general – 14.12.2015

Raport curent numire director economic – 13.10.2015

RAPORT CURENT-contracte incheiate de societate 2015

Raport semestrul I an 2015.Conform Regulamentului CNVM nr.1 din 2006

Memorandum intocmit pentru admiterea actiunilor emise de COMCEREAL SA Tulcea pe piata AeRO

RAPORT CURENT – decizie BVB nr.616-03.06.2015

Raport trimestrul I-2015 conform regulamentului CNVM nr.1-2006

Raport anual 2014 – conform regulamentului CNVM nr.1 – 2006

RAPORT CURENT – decizie ASF nr.790 din 23.04.2015

Raport curent – Hotarare AGEA nr.2 – Hotrarare AGOA nr.3 -22.04.2015

Buletin de Vot prin Corespondenta-AGEA-22-23.04.2015

Buletin de Vot prin Corespondenta-AGOA-22-23.04.2015

Procedura Completare Procura Speciala AGEA-AGOA-22-23.04.2015

Procedura de vot prin corespondenta AGEA-AGOA-22-23.04.2015

Procura speciala AGEA -22-23.04.2015

Procura speciala AGOA -22-23.04.2015

Proiect Hotarare AGEA-22-23.04.2015

NOTA privind pct.8 de pe ordinea de zi AGOA 22-23.04.2015

Raport_curent-Decizie_BVB_nr.246-03.04.2015

Referat AGEA-22.23.04.2015-necesitate creditare

Proiect Hotarare AGOA din 22-23.04.2015

Materiale pentru AGOA din 22-23.04.2015

Raport Curent Decizie nr.8-17.03.2015 -Convocare AGEA si AGOA-22.04.2015

Raport curent Decizia Administratorului Unic nr.4-14.02.2015

Raport curent -Hotararea AGEA nr.1-14.02.2015

Raport curent-Completare convocator AGEA 14-15.02.2015

Materiale privind AGEA din data de 14-5.02.2015

CONVOCATOR AGEA COMCEREAL 14-15.02.2015

Raport curent decizie Administrator Unic – convocare AGEA 14-15.02.2015